Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

De website van Natusupport kan persoonsgegevens over u verwerken. Dit kan door uw gebruik van onze diensten en/of door invullen van het contactformulier. Het betreft de volgende persoonsgegevens :

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw e-mailadres

-Uw telefoonnummer

– Uw IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door Natusupport verwerkt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast is ook benadering mogelijk per e-mail en/of per post mogelijk indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Natusupport uw persoonsgegevens gebruiken voor een met u gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de met bewaring beoogde doelen. Zonder overeenkomst met u bewaren wij uw gegevens niet langer dan een jaar. Natusupport verwerkt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

De website van Natusupport maakt gebruik van cookies. Google of andere partijen kunnen eventueel met cookies persoonsgegevens opslaan en deze informatie aan derden verschaffen ter verwerking of wettelijke verplichting. Hier hebben wij geen invloed op of toestemming toe gegeven. Zie verder over cookies op onze website op de pagina Cookieverklaring

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u indienen via de contactpagina op deze website. Natusupport zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bescherming, beveiliging en contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Zo neemt Natusupport passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u twijfelt over of meer info wilt over de beveiliging door Natusupport van uw verzamelde persoonsgegevens heeft, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt indien u aanwijzingen van misbruik heeft.

Natusupport is als volgt te bereiken: